Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Email In PDF.
Nhiệm vụ chung:

Phòng Kế hoạch Tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám Đốc Bệnh viện, có trách nhiệm điều hoà kế hoạch hoạt động của các đơn vị, đôn đốc thực hiện các qui chế chuyên môn trong Bệnh Viện, giúp Giám Đốc tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn toàn Bệnh viện.

 • Đôn đốc, theo dõi , đánh giá hiệu quả thực hiện qui chế bệnh viện.
 • Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh Viện
 • Xây dựng kế hoạch, phát triển chuyên môn kĩ thuật, đào tạo cán bộ
 • Đảm bảo việc lưu trữ thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo qui định
 • Phối hợp với phòng Chỉ đạo tuyến để chỉ đạo hỗ trợ chuyên môn kĩ thuật
 • Tổ chức công tác trực chuyên môn toàn Bệnh Viện
 • Xây dựng qui hoạch phát triển Bệnh viện để trình Giám Đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên
 • Giúp Giám Đốc chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác
Nhiệm vụ riêng từng tổ:

Thống kê kế hoạch

Thống kê các hoạt động chuyên môn của bệnh viện

 • Thu thập các số liệu về hoạt động chuyên môn của các Khoa/ phòng
 • Nhập các dữ liệu vào máy tính, xử lý thông tin, in các thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất hàng ngày, tuần, tháng, quí, năm cho Ban Giám Đốc cũng như cho Bộ Y tế.

Lập kế hoạch:

 • Giúp lãnh đạo phòng làm báo cáo tổng kết 6 tháng, tổng kết năm hoạt động của bệnh viện, xây dựng các chỉ tiêu hoạt động chuyên môn cho các đơn vị.

Quản lý Kho Hồ sơ bệnh án nội trú:

 •  Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ bệnh án nội trú.
 •  Mã hoá hồ sơ (cung cấp mã lưu trữ) cho bệnh án nội trú của bệnh nhân ra viện.
 •  Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bệnh án nội trú.
 •  Phục vụ độc giả đến nghiên cứu hồ sơ, các đơn vị có nhu cầu mượn hồ sơ bệnh án.
 •  Sao bệnh án cho những cá nhân và đơn vị có nhu cầu ( các đơn vi bảo hiểm, công an, thanh tra...)

Một số công tác khác

 •  Giúp cho của Hội đồng thuốc và diều trị, Hội đồng đấu thầu thuốc của bệnh viện, tham gia vào phòng thông tin thuốc của bệnh viện...

Khám chữa bệnh

 • Giúp ban Giám Đốc kiểm tra và đôn đốc thực hiện tất cả mọi công tác liên quan tới vấn đề khám chữa bệnh trong toàn bệnh viện:
- Tiếp đón, khám bệnh, xét nghiệm, kê đơn ở khoa khám bệnh.
- Chẩn đoán, điều trị, hội chẩn, chuyển viện, ra viện trong bệnh phòng.
- Các quy chế chuyên môn: Quy chế hồ sơ bệnh án.quy chế thường trực, quy chế cấp cứu, quy chế xử lý bệnh nhân tử vong.
- Tham gia phòng chống dịch trong bệnh viện.
 • Cùng với các phòng chức năng khác giúp ban Giám Đốc thực hiện mọi chế độ kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Y Tế:
 • Giúp ban Giám đốc theo dõi và giải quyết các đơn thư khiếu kiện, thắc mắc của bệnh nhân, gia đình bệnh nhân.
 • Tiếp các cơ quan pháp luật trong việc lấy chứng thương và viết giấy báo tử cho bệnh nhân.
 • Lên lịch trực hàng ngày của trực lãnh đạo bệnh viện.

Thư viện

Công tác phục vụ người đọc:

 • Phục vụ độc giả đến khai thác tìm tin qua sách, tạp chí.
 • In ấn tài liệu, đề tài nghiên cứu khoa học cho các độc giả.

Công tác nghiệp vụ thư viện:

 • Bảo quản, lau chùi sách báo hàng ngày.
 • Sắp xếp sách báo theo thứ tự.
 • Vào sổ, phân loại sách báo.

Công tác thông tin giới thiệu sách báo:

 • Thông báo sách mới viện trợ cho bạn đọc toàn bệnh viện.

Lập báo cáo công tác tuần và một số lịch họp

 • Là đầu mối liên lạc giữa Ban Giám đốc với các đơn vị trong và ngoài bệnh viện.
 • Xếp lịch họp và tiếp khách của Ban Giám đốc
 • Chuẩn bị tài liệu họp, giảng bài…cho Ban Giám đốc
 • Tổ chức việc tiếp khách quốc tế của Ban Giám đốc
 • Quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu…
 • Giúp Ban Giám đốc phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc điều phối và tổ chức các chương trình hợp tác quốc tế, Dự án nước ngoài …
 • Chuẩn bị các văn bản, tài liệu Dự án cho Ban Giám đốc đàm phán, ký kết với các tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực hợp tác nghiên cứu, Dự án ODA….
 • Hướng dẫn thủ tục nhập, xuất cảnh cho các đoàn vào, đoàn ra theo đúng quy định.
 • Tiếp nhận hàng viện trợ.
Trung tâm Tin học và Quản lý hệ thống thông tin
 • Cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành khoa học Công nghệ Thông tin (CNTT), việc ứng dụng các thành tựu công nghệ TT trong công tác quản lý bệnh viện ngày càng phát triển. Bệnh viện Châm cứu Trung Ương là một trong các đơn vị của ngành Y tế đưa CNTT vào công tác quản lý, trong đó phòng KHTH là đơn vị đầu tiên của bệnh viện sử dụng máy tính vào công tác thống kê lưu trữ và quản lý số liệu hoạt động bệnh viện.

       Đội ngũ cán bộ Phòng KHTH

 • Họ và Tên: Nguyễn Diên Hồng 
 • Ngày, tháng, năm sinh: 17/2/1957
 • Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp
 • Danh hiệu đạt được : Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Thầy thuốc ưu tú
 • Học vị: Tiến sỹ Y học
 • Đề tài luận án : “ Nghiên cứu cắt cơn đói ma tuý bằng châm cứu”.
 • Năm tốt nghiệp: 2002
Thế mạnh điều trị các bệnh:Các chứng đau, Chứng liệt, Bệnh ngũ quan: điếc, câm, giảm thị lực, giảm thính lực, Các bệnh của hệ vận động: viêm đa khớp dạng thấp, thoái hoá cột sống…., Hỗ trợ cai nghiện ma tuý, Bệnh sinh dục tiết niệu: di tinh, liệt dương, rói loạn tiền mãn kinh.

Các công trình khoa học đã công bố.

1. “Nghiên cứu tác dụng điện châm cắt cơn đói ma tuý”. Đề tài nhánh cấp Nhà nước KHCN 11- 06B đã nghiêm thu năm 20012. Bước đầu đánh giá tác dụng điện châm cắt cơn đói ma tuý ở 151 bệnh nhân được điều trị bằng điện châm tại Viện Châm cứu. Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học tập 4B, Nhà xuất bản Y học 1999, tr. 227- 232.3. Đánh giá tác dụng điện châm cắt cơn đói ma tuý. Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu sinh. Tập 5B, Nhà xuất bản Y học 2000, tr. 161- 165.4. Nghiên cứu sự biến đổi điện não ở bệnh nhân được điều trị hỗ trợ cai nghiên ma tuý bằng phương pháp điện châm. Tạp chí Châm cứu Việt Nam số 39 tháng 4/2000, tr. 6- 8.

5. Biện chứng luận trị trong điện châm điều trị cắt cơn đói ma tuý. Tạp chí Châm cứu Việt Nam số 41 tháng 2/2001, tr. 24- 26.

6. Đưa cai nghiện ma tuý bằng châm cứu đến cộng đồng. Tạp chí Châm cứu Việt Nam số 42 tháng 3/2001, tr. 2- 10.Bài viết đã được đăng trên các Tạp chí Châm cứu chuyên ngành tại các hội nghị quốc tế:

7. The change of b - endorphin in blood and the change of electro- encephalogram before and after cutting drug addition by electro- acupuncture. Congress of the World Federation of Acupunture – Moxibussion Societies (W.F.A.S), Ha Noi, Viet Nam, 1999, p. 84- 85

 • Họ và tên: Phạm Hồng Vân
 • Chức vụ: Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
 • Ngày tháng năm sinh: 14/4/1970
 • Chức vụ: Phó trưởng phòng
 • Học vị: Thạc sỹ y học
 • Danh hiệu đạt được: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
 • Đề tài luận văn: Nghiên cứu tác dụng của điện châm trong điều trị hỗ trợ cai nghiện ma tuý nhóm opiat thể Phế- Đại trường
 • Năm tốt nghiệp: 2003
 • Thế mạnh điều trị các bệnh: Các chứng đau, Chứng liệt, Bệnh ngũ quan: điếc, câm, giảm thị lực, giảm thính, bệnh của hệ vận động: viêm đa khớp dạng thấp, thoái hoá cột sống….Hỗ trợ cai nghiện ma tuý. 

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Liên
 • Ngày tháng năm sinh: 26 – 08 – 1973
 • Chức vụ: Bác sĩ.
 • Học vị: Thạc sĩ.
 • Danh hiệu đạt được:
 • Đề tài luận văn, luận án: Đánh giá tác dụng giam đau của điện châm trong điều trị loét dạ dày – tá tràng thể can khí phạm vị.
 • Năm tốt nghiệp: 1997
 • Thế mạnh điều trị: Liệt dây thần kinh VII Ngoại biên, Đau thần kinh toạ, Đau lưng cấp, Hội chứng vai gáy.  

 • Họ và tên: Lê Ái Minh
 • Ngày tháng năm sinh: 27 – 10 – 1969
 • Chức vụ: Bác sĩ.
 • Học vị:
 • Danh hiệu đạt được:
 • Đề tài luận văn, luận án:
 • Năm tốt nghiệp: 2001.
 • Thế mạnh điều trị: Liệt dây thần kinh VII Ngoại biên, Đau thần kinh toạ, Đau lưng cấp, Hội chứng vai gáy.

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
 • Ngày tháng năm sinh: 06 – 04 – 1978
 • Chức vụ: Bác sĩ.
 • Học vị: Thạc sĩ.
 • Danh hiệu đạt được:
 • Đề tài luận văn, luận án:
 • Năm tốt nghiệp: Đại học : 2002, Thạc sĩ : 2008.
 • Thế mạnh điều trị: Các chứng bệnh về cơ, xương, khớp.

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thúy
 • Ngày tháng năm sinh: 26 – 08 – 1979
 • Chức vụ: Bác sĩ.
 • Học vị: Bác sĩ chuyên khoa I.
 • Danh hiệu đạt được:
 • Đề tài luận văn, luận án:
 • Năm tốt nghiệp: Bác sĩ chuyên khoa I : 2008.
 • Thế mạnh điều trị: Các bệnh về thần kinh.
 

Giới thiệu

Nghiên Cứu Khoa Học

Joomla Slide Menu by DART Creations

Điều trị

Joomla Slide Menu by DART Creations

Hợp tác quốc tế

Hỗ trợ trực tuyến


CN Ước


Liên kết Website

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay845
mod_vvisit_counterHôm qua682
mod_vvisit_counterTuần này1527
mod_vvisit_counterTuần trước5819
mod_vvisit_counterTháng này16554
mod_vvisit_counterTháng trước20692
mod_vvisit_counterTất cả3558448


56 guests online

Video ClipGet the Flash Player to see this player.

Khoa - Phòng

Joomla Slide Menu by DART Creations

Đào tạo

Bình chọn

Bạn thường chữa bệnh theo phương pháp nào?
 

phim hay tai facebook phu nu tin game game moi yeu game game tin game suc khoe kenh game cay game tin game hay game8 bao game dai ca game game thu kho game the gioi game tin tuc suc khoe hang ngay game thoi trang game dua xe game ban sung doc tin tuc game hay choi game